Proizvodi > Mašinski malteri

MATOX 110PG – krečno-cementni malter za fino izravnavanje (Premium)


MATOX 110PG se primenjuje za fino izravnavanje površina građevinskih objekata, predhodno obrađenim malterom MATOX 100U ili MATOX 105S. Po čvrstoći odgovara klasi maltera M1. Vreme obradivosti maltera je preko 180 minuta.


Priprema

Pre malterisanja odstraniti prašinu, masnoće, trošne delove, “iscvetalu” šalitru i nataložene alge.

Nanošenje

Nanošenje maltera MATOX 110PG se vrši mašinskim postupkom (PFT G4, G5; M-TEC M300). Suva smeša maltera se kontinuirano ubacuje u rezervoar mašine, automatski se meša sa vodom u približnom odnosu 3:1 i prelazi u testastu masu potrebne konsistencije, koju pumpa kontinuirano istiskuje kroz crevo i preko dizne na površinu zida. Za dobijanje glatke i ravne površine zida, MATOX 110PG treba naneti na sečeni malter (MATOX 100U ili MATOX 105S) kao drugi sloj debljine do 5 mm, uz pomoć mašine. Na kraju ga treba obraditi gletericom.

Specifikacija

Obradivost/Workability: > 180 min.
Pokrivnost/Coverage: 7,5 kg/m²/0,5cm debljine
Sušenje/Drying time: 5 dana/0,5cm debljine
Tvrdoća/Hardness: klasa M1/class M1
Pakovanje/Packaging: vreća, silos/sack, silos
Skladištenje/Storage: 6 meseci / 6 months

Savet

Pre malterisanja, betonske površine premažite MATOX-om 800BK (betonkontakt).