Proizvodi > Mašinski malteri

MATOX 115G – krečno-gipsani osnovni malter (Premium)


MATOX 115G se primenjuje za jednoslojno malterisanje i gletovanje unutrašnjih površina građevinskih objekata u prostorijama normalne vlažnosti vazduha, ali je pogodan i za kuhinje i kupatila. Po čvrstoći odgovara klasi maltera M2.


Priprema

Pre malterisanja odstraniti prašinu, masnoće, trošne delove, “iscvetalu” šalitru i nataložene alge. Rupe i kanale popuniti malterom na dva, do tri dana pre početka malterisanja. Izvršiti postavljanje metalnih vođica i ugaonih profila na zid sa nivelacijom na željenu debljinu sloja i pričvršćivanje istih pomoću maltera. Prema potrebi, na dva do tri sata pre nanošenja maltera, jako upojne površine premazati akrilnom podlogom, a glatke betonske površine premazati sa MATOX 800BK (osnovni premaz za beton – betonkontakt).

Nanošenje

Nanošenje maltera MATOX 115G se vrši mašinskim postupkom (PFT G4, G5; M-TEC M300). Suva smeša maltera se kontinuirano ubacuje u rezervoar mašine, automatski se meša sa vodom u odnosu 2,5:1 i prelazi u testastu masu potrebne konsistencije, koju pumpa kontinuirano istiskuje kroz crevo i preko dizne na površinu zida. Zatim se vrši ravnjanje ravnjačom bez zaglađivanja. Kada malter “povuče” izvrši se zaglađivanje, odnosno odgovarajuća obrada površine.

Specifikacija

Obradivost/Workability: > 180 min.
Pokrivnost/Coverage: 20 kg/m²/2cm debljine
Sušenje/Drying time: 1 dan/cm debljine
Tvrdoća/Hardness: klasa M2/class M2
Pakovanje/Packaging: vreća, silos/sack, silos
Skladištenje/Storage: 6 meseci / 6 months

Savet

Pre malterisanja, betonske površine premažite MATOX-om 800BK (betonkontakt).