Proizvodi > Mase za gletovanje

MATOX 300B – fina glet masa za enterijer (Premium)


MATOX 300B se koristi za fino izravnavanje (gletovanje) gipsanih ploča, malterisanih i betonskih unutrašnjih zidnih i plafonskih površina. Lako se priprema i nanosi. Ne otire se posle sušenja i daje ravnu glatku površinu bele boje.


Priprema

Podloga za nanošenje MATOX 300B mora biti bez masnoća i prašine. Metalne delove na zidovima premazati antikorozivnim sredstvom. Podlogu koja ima veliku i različitu upojnu moć premazati sa akrilnim prajmerom. Priprema se mešanjem sa vodom u približnom odnosu 3:1 korišćenjem sporohodne mešalice, tako što se
suva smeša postepeno ubacuje u vodu uz stalno mešanje do potpune homogenizacije mase. Neophodno je da odleži 10 do 15 minuta. Pre nanošenja na zid, ponovo, dobro promešati i prema potrebi izvršiti korekciju gustine mase pažljivim dodavanjem vode.

Nanošenje

Pripremljena masa se nanosi na željenu površinu pomoću odgovarajuće čelične gleterice u sloju debljine 1 do 2 mm. Može se nanositi u više slojeva, a najčešće se nanosi u dva sloja sa pauzom za sušenje. Prema potrebi, svaki sloj posle sušenja prebrusiti finim brusnim papirom.

300b fina glet masa za enterijer

Specifikacija

Obradivost/Workability: > 120 min.
Potrošnja/Coverage: 1-1,5 kg/m²
Mešanje/Mixing ratio: 7 litara vode / 20kg
Boja/Color: bela / white
Pakovanje/Packaging: vreća 20kg / 20kg sack
Skladištenje/Storage: 12 meseci / 12 months

Savet

Podlogu koja ima veliku i različitu upojnu moć premazati sa akrilnim prajmerom (Scala MicroDISPERSER).