Proizvodi > Mase za gletovanje

MATOX 310S – cementna glet masa za fasade (Premium)


MATOX 310S se koristi za fino izravnavanje (gletovanje) malterisanih i betonskih fasadnih površina kao priprema za završnu obradu bojenjem ili nanošenjem fasadnog maltera. Lako se priprema i nanosi. Ne otire se posle sušenja i daje ravnu glatku površinu bele boje.


Priprema

Podloga za nanošenje MATOX 310S mora biti bez masnoća i prašine. Metalne delove na zidovima premazati antikorozivnim sredstvom. Podlogu koja ima veliku i različitu upojnu moć premazati sa akrilnim ili silikatnim prajmerom. Priprema se mešanjem sa vodom u približnom odnosu 3:1 korišćenjem sporohodne mešalice, tako što se suva smeša postepeno ubacuje u vodu uz stalno mešanje do potpune homogenizacije mase. Neophodno je da odleži 10 do 15 minuta. Pre nanošenja na zid dobro promešati i prema potrebi izvršiti korekciju gustine mase pažljivim dodavanjem vode.

Nanošenje

Pripremljena masa se nanosi na željenu
površinu pomoću odgovarajuće čelične
gleterice u sloju debljine 1 do 2 mm. Najčešće se nanosi u dva sloja sa pauzom za sušenje. Prema potrebi, svaki sloj posle sušenja prebrusiti finim brusnim papirom. Ukoliko se gletovanje zidova vrši na visokoj dnevnoj temperaturi izvršiti zaštitu od direktnog dejstva sunca.

MATOX 310S - cementna glet masa za fasade (Premium)

Specifikacija

Obradivost/Workability: > 120 min.
Potrošnja/Coverage: 1-1,5 kg/m²
Mešanje/Mixing ratio: 7-8 litara vode / 25kg
Boja/Color: bela / white
Pakovanje/Packaging: vreća 25kg / 25kg sack
Skladištenje/Storage: 12 meseci / 12 months

Savet

Podlogu koja ima veliku i različitu upojnu moć premazati sa akrilnim (Scala MicroDISPERSER) ili silikatnim projmerom (Scala BetoPRIME).